กิจกรรมของโรงเรียน
731
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
730
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง นำข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วน มาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเจ้าฝาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ( 67 พรรษา) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
[2019-07-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
729
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนฝางชนูปถุัมภ์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับส่วนราชการอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2562
[2019-07-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
728
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
727
ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562
[2019-07-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
726
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์
[2019-07-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
725
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 นำเทียนถวายวัดศรีบุญเรือง วัดหนองยาว และวัดสันป่าฮัก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562
[2019-07-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
724
การสอบประเมินวัดความสามารถในการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการสอบประเมินวัดความสามารถในการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง สู่ทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
[2019-07-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
723
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการประชุมผู้ปกครองจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษารายใหม่เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
722
ทางการพัฒนานวัตกรรมให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
721
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวและนักเรียนแกนนำ
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวและนักเรียนแกนนำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
720
ทำบุญหอพักนักเรียนหลังใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำพิธี ทำบุญหอพักนักเรียนหลังใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
719
กิจกรรมหล่อเที่ยนจำนำพรรษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมหล่อเที่ยนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สนามปิงปอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-07-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)