กิจกรรมของโรงเรียน
795
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเท่าต้อนรับปีใหม่ 2563
[2019-12-26][อ่าน 74 ]เข้าดูรายละเอียด
794
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปัใหม่ 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานสวนป่า1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-12-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
793
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สวนป่า1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-12-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
792
นศท.เข้าร่วมกิจกรรมบ้านเวียงหวาย
ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้มร่วม ค่ายพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 8 จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
[2019-12-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
791
ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บูรณาการ สะเต็ม ปี3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บูรณาการ สะเต็ม ปี3 เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-12-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
790
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง UV-VIS spectrophotometer
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง UV-VIS spectrophotometer ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
[2019-12-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
789
มอบเสื้อกันหนาว และผ้าห่ม ให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกับมอบเสื้อกันหนาว และผ้าห่ม ให้กับนักเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2562
[2019-12-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
788
การแข่งขันกรีฑาคณะสีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภูวรินทร์เกม
การแข่งขันกรีฑาคณะสีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภูวรินทร์เกม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562
[2019-12-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
787
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย และ คุณครูปุณณิศ สกลกิตติ มอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียน
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผายและ คุณครูปุณณิศ สกลกิตติ มอบเสื้อกันหนาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 30คน วันที่ 12 ธันวาคม 2562
[2019-12-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
786
การประชุมผู้ประกอบการ รถประจำทาง รับ-ส่ง นักเรียน
การประชุมผู้ประกอบการ รถประจำทาง รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
[2019-12-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
785
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
[2019-12-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
784
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด มอบจักรเย็บผ้า
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด มอบจักรเย็บผ้า และสอนวิธีการเย็บผ้าให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ตามโครงการ STAR STEMS วันที่ 11 ธันวาคม 2562
[2019-12-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
783
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ สำหรับการทำวิจัยเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-12-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
782
รับมอบรถ 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน
นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตัวแทน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับมอบรถ 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน จากบริษัท ISUZU โดยได้รับการสนับสนุนโดย สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
[2019-12-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
781
รด จิตอาสาร่วมพัฒนาลำคลอง วัดคยานุสิทธิ์(แม่คะ)
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม รด จิตอาสาร่วมพัฒนาลำคลอง วัดคยานุสิทธิ์(แม่คะ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคยานุสิทธิ์(แม่คะ) ต.แม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2019-12-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
780
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง พระนางสามผิว และ ศาลเจ้าฝาง
[2019-12-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)