หน้าหลักกลุ่มงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ตารางการใช้ห้องประชุม
ตารางการใช้รถ

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
66
ประกาศผลการประเมินร้านค้าและเครื่องดื่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[2020-03-02] [บริหารงานทั่วไป]
65
ประกาศ การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[2020-03-03] [บริหารงานทั่วไป]
29
กำหนดการ การสมโภชพุทธภิเสกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี "พระเจ้าทันใจ"[2018-07-02] [บริหารงานทั่วไป]โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)