กิจกรรมของโรงเรียน
38
ฝึกซ้อมการนำเสนองานวิจัยและรับการวิพากษ์โครงงาน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ฝึกซ้อมการนำเสนองานวิจัยและรับการวิพากษ์โครงงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณห้องประชุมเกียรติยศ ในวันที่ 22-07-2559
[2016-07-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
37
อบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตย โดยคณะวิทยากรจากมหาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-07-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
36
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม การแสดงขบวนรถแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสันป่าฮัก วัดหนองยาว วัดศรีบุญเรือง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
[2016-07-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
35
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง เกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
[2016-07-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
34
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลยูโร 2016
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา จัดการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ ฟุตบอลยูโร 2016 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
[2016-07-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
33
หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
[2016-07-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
32
อบรม รด.จิตอาสา เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
การอบรม รด.จิตอาสา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ตามโครงการ รด.จิตอาสา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ สัสดีอำเภอฝาง สัสดีอำเภอไชยปราการ สัสดีอำเภอแม่อาย ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 59
[2016-07-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
31
กิจกรรมศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน
กลุ่มสาระศิลปะ จัดกิจกรรมโครงการศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง ใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
[2016-07-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
30
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
กองลูกเสือโรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 1 ก.ค. 2559
[2016-07-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)