ข้อมูลการติดต่อ


/>


ที่อยู่สถานศึกษา

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

เบอร์โทรศัพติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 053-346-741
โทรสาร : 053346-885
เบอร์มือถือกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล : 086-430-9440
เบอร์มือถือกลุ่มบริหารงานวิชาการ : 088-268-0661

สื่อสังคมออนไลน์


facebook-page : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
facebook-page : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)