กิจกรรมของโรงเรียน
680
งานดำหัวปี๋ใหม่มาใจถิ่นเก่า
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานดำหัวปี๋ใหม่มาใจถิ่นเก่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ ลานสวนป่า1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-04-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
679
นักเรียนปรับพื้นฐานรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร
นักเรียนปรับพื้นฐานรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารโรงเรียนในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-04-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
678
ทำบุญประจำปี และเปิดศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำฝาง
คณะผู้บริหาร และครู ร่วมกันทำบุญประจำปี และเปิดศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำฝาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 5 เมษายน 2562
[2019-04-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
677
การประชุมก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประชุมก่อนปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
[2019-04-04][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
676
การประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครูสัณหภพ ยอดสร้อย วันที่ 4 เมษายน 2562
[2019-04-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
675
ประชุมเตรียมงานดำหัวปี๋ใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ประชุมเตรียมงานดำหัวปีใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
[2019-04-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
674
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ พ่อชุ่ม คำลือ
ผู้บริหารและครู ร่วมงาน สวดพระอภิธรรมศพ พ่อชุ่ม คำลือ อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
[2019-04-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
673
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณ
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้กับคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-04-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
672
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู แล้วสภานักเรียน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน การเรียน การติดต่อราชการต่างๆ ในวันที่ 1 เมษายน 2562
[2019-04-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
671
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-04-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)