กิจกรรมของโรงเรียน
779
กีฬาเชื่่อมความสัมพันธ์ระดับชั้น ม.5
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับชันม.5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-11-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
778
พิธีราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า
กองลูกเสือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดทำพิธีราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
777
กีฬาครู เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาครู เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชประชาเกมส์" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
776
คาวบอยไนท์ ธารน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 3
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดงาน คาวบอยไนท์ ธารน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 เพื่อนำรายได้ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีคอนเสิร์ตจาก ปู พงษ์สิทธิ์ คําภีร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
775
กิจกรรมสำรวจและศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมสำรวจและศึกษาธรรมชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ พุทธสถานดอยหัวโท อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
[2019-11-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
774
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2/2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
773
การประชุมสามัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
การประชุมสามัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
772
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อหารือและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการภายในโรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
771
กิจกรรมยี่เป็งรำลึก
กิจกรรมงานยี่เป็งรำลึก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานสวนป่า1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-11-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
770
ต้อนรับครูสุรการต์ คำใหญ่
ต้อนรับ ครูสุรการต์ คำใหญ่ ครูโรงเรียนแม่แตง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
[2019-11-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)