กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
70
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างไฟฟ้า[2020-12-03] [วัดผลประเมินผล]
57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างดนตรี[2019-05-17] [งานบุคลากร]
55
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกดนตรีสากล[2019-05-08] [งานบุคลากร]
54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง[2019-05-07] [งานบุคลากร]
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกาา 2562[2019-04-26] [งานพัสดุ]
52
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน[2019-04-05] [งานบุคลากร]
49
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[2019-04-04] [งานพัสดุ]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[2019-03-29] [งานพัสดุ]
45
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา[2019-03-28] [งานบุคลากร]
42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[2019-03-19] [งานพัสดุ]
26
ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)[2017-11-17] [งานพัสดุ]
24
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนชายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[2016-12-01] [งานพัสดุ]
23
แบบฟอร์มสำรวจหนังสือยืมเรียนปีการศึกษา-2560[2017-03-16] [งานพัสดุ]
18
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย[2016-07-01] [งานบุคลากร]
10
รับสมัครพนักงานชั่วคราว[2016-06-24] [งานบุคลากร]
8
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ[2016-06-24] [งานบุคลากร]
3
ขอเชิญร่วมทำบุญงานวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559[2016-05-31] [งานหลักสูตรและการสอน]โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)