กิจกรรมของโรงเรียน
694
วิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
วิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
693
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำ ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
692
ประชุมชี้แจง ชมรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการ ประชุมชี้แจง ชมรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
691
คณะกิ่งกาชาดติดตาม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
คณะกิ่งกาชาด อำเภอฝาง เข้าเยี่ยมติดตาม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนฝาง่ชนูปถัมภ์
[2019-05-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
690
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และได้ปลูกจิตสำนักจิตอาสา โดยสอนการ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
[2019-05-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
689
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
[2019-05-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
688
การสอบคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 และเลื่อนชั้นปีที่ 2-3
การสอบคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 และเลื่อนชั้นปีที่ 2-3 ของ ศฝ.นศท. มทบ.33 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
[2019-05-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
687
การอบรมค่าสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
การอบรมค่าสภานักเรียน โรงเรียนฝาชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
686
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มลุ่มน้ำฝาง
ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
[2019-05-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
685
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสพม.34 กลุ่มดอยอ่างข่าง
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มดอยอ่างข่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
684
การติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562
นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และคณะ เป็นประธานในการการติดตามประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
[2019-05-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
683
การประชุมผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ติด 0 ร มส
ฝ่ายวิชาการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน ติด 0 ร มส ของนักเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
[2019-05-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
682
พิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วงงาน และ ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง โดยใน เวลา 16.55 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล "ทรงพระเจริญ" ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
[2019-05-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
681
การอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้กับครู เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-05-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)