กิจกรรมของโรงเรียน
644
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2562
[2019-02-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
643
กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O net
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O net เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2019-02-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
642
นักเรียนลงสมัครหาเสียงเพื่อเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2562
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ลงสมัครและหาเสียงเพื่อเลือกตั้ง สภานักเรียนปี 2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
641
ฝางชนูมินิมาราธอน ครั้งที่ 3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม ฝางชนูฯ มินิมาราธอนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
640
พัฒนาเทคนิคการวิ่งระยะไกล กับคุณสัญชัย นามเขต
พัฒนาเทคนิคการวิ่งระยะไกล กับคุณสัญชัย นามเขต นักกรีฑามาราธอนทีมชาติไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ และทีมผู้จัดฝางชนูมินิมาราธอน
[2019-02-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
639
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครู ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีต่อนักเรียนระดับชั้น ม.6
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครู ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีต่อนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
638
งานสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
งานสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนป่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
637
คณะครูและนักเรียน จาก รร.ป่าซาง จ.ลำพูน มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ
คณะครูและนักเรียน จาก รร.ป่าซาง จ.ลำพูน มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
636
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก
[2019-02-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
635
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลฝางมารับบริจาคโลหิต ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
634
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62
จัดประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง
[2019-02-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
633
คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเรื่องงานวิ่งมินิมาราธอน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
632
ค่ายหอบรักษ์มาห่มป่าที่ดอยฟ้าห่มปก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมค่าย "หอบรักษ์มาห่มป่าที่ดอยฟ้าห่มปก" ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
631
นักเรียนแลกเปลี่ยน จากโครงการ World Race America Organization
กิจกรรมแนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยน จากโครงการ World Race America Organization เพื่อมาศึกษาวัฒนาธรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
630
วิทยาลัยสื่อนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มาแนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วิทยาลัยสื่อนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ international college of digital innovation ได้มาแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
629
กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ การรณรงค์การจัดการขยะ
มอบรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ การรณรงค์การจัดการขยะภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกผลงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
628
กิจกรรมสอนเสริม เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2019-02-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
627
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร GAT
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมติว มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร GAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคณะติวเตอร์จากภายนอก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
626
กีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40
งานกีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ โรงเรียนไชยปราการ เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
625
สพม.34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
624
ประชุมผู้ปกครองเพื่อปรับผลการเรียน 0 ร มผ มส
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรับผลการเรียน 0 ร มผ มส ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ มส เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-02-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
623
อบรมการใช้ข้อความภาษาในการเขียนโครงงาน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมการใช้ข้อความ ภาษาในเขียนโครงงาน ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธุ์
[2019-02-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
622
จัดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)