กิจกรรมของโรงเรียน
422
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯร่วมประชุมวิชาการที่จังหวัดน่าน
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้น ม.6/1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ กลุ่มห้องเรียนพิเศษฯเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่22-24กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
[2018-07-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
421
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นศท.จิตอาสาร่วมฌาปนกิจศพ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้หอพักคริสเตียนเปาโล
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร หมื่นสุข รองผู้อำนวยการวีระพงศ์ ขำเหม พร้อมด้วย นศท.จิตอาสา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ น.ส. แสงหอม ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้หอพักคริสเตียนเปาโล ณ สุสานบ้านหนองยาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
[2018-07-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
420
ผู้อำนวยการมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และ FC Student Award
นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และ FC Student Award ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
[2018-07-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
419
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัย
นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่บ้านพักคริสต์เตียนเปาโลมูลนิธิสหกิจคริสต์เตียนแห่งประเทศไทยบ้านหนองยาว พร้อมนำสิ่งข้าวสารของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเสื้อผ้ามามอบให้กับนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561
[2018-07-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
418
การรายงานผลการดำเนินงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ PLC
การรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วงรอบที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
[2018-07-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
417
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้มานิเทศติดตาม ในระยะที่ 1 ของโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างเข้าร่วมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัย และ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-07-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
416
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สวนป่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อไปถวายในวันเข้าพรรษาที่จะถึง
[2018-07-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
415
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ) ณ หน้าเสาธงใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
[2018-07-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
414
พิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้มีจิตศรัทธา และ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ) ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้เริ่มพิธีเริ่ม 18.00น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
[2018-07-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
413
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561 เมื่้อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
[2018-07-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
412
กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรมวาดภาพเหมือน
กลุ่มสาระศิลปะจัดให้มีกิจกรรมวาดภาพเหมือน โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ได้ให้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนมาเป็นต้นแบบในการวาด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
[2018-07-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
411
จัดติวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก สถาบัน Bewise
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดติวความรู้มุ่งสู่มหาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันติวเตอร์ Bewise เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-07-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
410
วาดภาพส่งกำลังใจ ให้ทีมหมูป่าอาคาเดมี่
กลุ่มสาระศิลปะ และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมใจกันวาดรูปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งกำลังใจ ให้ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ให้ปลอดภัย และออกจากถ้ำได้โดยเร็ว
[2018-07-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
409
แนะนำนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนะนำนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมาสังเกตการสอน เป็นเวลา 3 สับปดาห์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
[2018-07-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
408
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดทำพานพิธีไหว้ครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร หมื่นสุข มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
[2018-07-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)