กิจกรรมของโรงเรียน
371
งานดำหัวปี๋ใหม่ มาไจถิ่นเก่า ประจำปี 2561
ศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทุกรุ่น ได้พร้อมใจกัน จัดงาน ดำหัวปี๋ใหม่ มาไจถิ่นเก่า ประจำปี 2561 รดน้ําดําหัวครูอาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง พบปะสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-04-13][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
370
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ภาคเรียนที่ และเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ภาคเรียนที่ และเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561
[2018-04-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)