กิจกรรมของโรงเรียน
839
ประชุมทีมบริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประชุมทีมบริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อหารือแนวทางการทำงาน และการปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 21 เมษายน 2563
[2020-04-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
838
การประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อหารือการคัดเลือกหนังสือเรียน
การประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อหารือการคัดเลือกหนังสือเรียน วันที่ 1 เมษายน 2563
[2020-04-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
837
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโควิด19
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโควิด19 หน้าเสาธง โดยให้ความรู้หน้าเสาธง เสียงตามสาย การตอบคำถามชิงเงินรางวัล วันที่ 2 มีนาคม 2563
[2020-04-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)