กิจกรรมของโรงเรียน
832
จัดสอบ o net ม.6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นศูนย์จัดสอบ o net ม.6 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
[2020-02-29][อ่าน 74 ]เข้าดูรายละเอียด
831
กิจกรรม English day camp 2019
กลุ่มสาระต่างประเทศจัดกิจกรรม English day camp 2019 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
830
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
829
การตรวจประเมินผล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การตรวจประเมินผล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 4กองร้อย 3ชั้นปี โดยชั้นปีที่ 1 ประเมินบุคคลท่ามือเปล่า ชั้นปีที่ 2 การสวนสนาม ชั้นปีที่ 3 ฝึกการเข้าตี โดยใช้ยุทธวิธี กองร้อยผสมหญิง ไทเกอร์แลค ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
828
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
827
English day camp 2019
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English day camp เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
826
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระดับชั้น ม.6 ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เสาธงใหญ่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
825
รางวัลมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเกียรบัตรผู้ชนะการแข่งขันกล่าวสุนรพจน์ชั้นมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา วันกตัญญูบูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2563
[2020-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
824
กีฬานักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอฝาง
กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอฝาง จัดการแข่งกีฬานักเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
823
ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
[2020-02-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
822
การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ
การเขียนภาพเหมือน รายวิชาจิตกรรม 4 กลุ่มสาระศิลปะ ฝางชนูปถัมภ์ workshop การวาดภาพเหมือนจากบุคคลจริง(ชุดไทย) โดยได้รับเชิญ อ.อัศวิน ลชิตาวงค์ อดีต อ.ศิลปะ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ อ.อุดมสาลี ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 อ.เอกศิวาวัชร์ กันธา ครูศิลปะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน มาเป็นวิทยากรในการวาดรูปเหมือนบุคคลให้กับนักเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพัธ์ 2562
[2020-02-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
821
ประธานคณะสีแสดงวิสัยทัศน์
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของคณะสี เพื่อเตรียมเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เสาธงใหญ่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
820
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
819
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนต้องปรับปรุง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนต้องปรับปรุง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
818
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
817
พิธีมอบเข็มสภานักเรียน
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูหัวหน้าระดับ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้จัดพิธีมอบเข็มสภานักเรียน ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
816
กิจกรรมวิ่ง ฝางชนูฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 4
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวิ่งฝางชนูฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
815
คลีนิกพัฒนาเทคนิคการวิ่งระยะไกล
กิจกรรม คลีนิกพัฒนาเทคนิคการวิ่งระยะไกลโดยนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินมาราธอน ซีเกมส์ 2019 คุณสัญชัย นามเขต พร้อมทีมงาน คุณธรรพ์กร ไกรยราช และด.ต.บุญยู กวีรัตนขจร ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
814
ค่ายภาษาไทย ภูมิปัญญาภาษาคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดค่ายภาษาไทย ภูมิปัญญาภาษาคุณค่าวรรณคดี ระดับชั้น ม.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2020-02-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
813
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
812
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพ ณ ร้อยใจรัก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
811
ค่ายวิทย์เพื่อน้อง
ค่ายวิทย์เพื่อน้อง โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ โรงเรียนไชยปราการ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-02-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
810
ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยาแห่งชาติฟ้าห่มปก บ้านน้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2020-02-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
809
จัดสอบ O-net ระดับมัธมศุึกษาปีที่ 3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นสนามสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
[2020-02-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)