กิจกรรมของโรงเรียน
196
โครการทักศนศึกษา ค่ายทักษะชีวิต ใกล้ชิดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครการทักศนศึกษา ค่ายทักษะชีวิต ใกล้ชิดคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2560
[2017-02-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
194
การสร้างฝายหลวง
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิพนธ์ เสนาเนียร และ ผกท.สิทธิชัย ผ่องใส ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร หมื่นสุข ให้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน การสร้างฝายหลวง ซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนทั้งเรื่องน้ำ เรื่องยาเสพติด และเรื่องอาชีพ โครงการนำร่องของชาติที่ใช้ศาสตร์พระราชา นโยบายของรัฐบาล "ประชารัฐ" และการลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองของราษฎร หน่วยงานต่างๆ โดยมี พันตรี ทรงวัฒน์ แสงสีสด, นายสุนทร บุญเรือง นายก อบต.บ้านหลวง ร่วมกันวางแผน ในการนำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 4 และ พุธที่ 15 มี.ค. 60 นี้ จึงขอแจ้งข่าวและเชิญชวนทุกคนให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 60
[2017-02-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
193
คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย
คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลฝาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
192
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดงานวันอาชีพขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียน
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดงานวันอาชีพขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานสวนป่า 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
191
นิทรรศการโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
โรงเรียนร่วมกับ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดนิทรรศการโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
190
พิธีลงนามการทำ MOU ระหว่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ วิทยาลัย Suzhou จากสาธารณประชาชนจีน
พิธีลงนามการทำ MOU ระหว่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ วิทยาลัย Suzhou จากสาธารณประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
189
คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตึกอำนวยการที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่
คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตึกอำนวยการที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
188
การประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ ระดับชั้น ป.1-4 เรื่องการกำหนดการจัดสอบ การอ่านการเขียน และการประเมินด้วยข้อสอบกลาง
การประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ ระดับชั้น ป.1-4 เรื่องการกำหนดการจัดสอบ การอ่านการเขียน และการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
187
สอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสอบโอเน็ต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
186
ประชุมกรรมการคุมสอบของการสอบ O-net
ประชุมกรรมการคุมสอบของการสอบ O-net สนามสอบฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
185
ร่วมงานเปิดอาคารปิ่นนพรัตน์ ร.ร.ม่อนปิ่น
ผู้อำนวยการได้ร่วม พิธีเปิดป้ายหอประชุม เปิดบ้านวิชาการและทอดผ้าป่าสามัคคี อาคารปิ่นนพรัตน์ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
184
กลุ่มสาระวิชาศิลปะได้จัดการสอบปฏิบัติการแสดงละครสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4
กลุ่มสาระวิชาศิลปะได้จัดการสอบปฏิบัติการแสดงละครสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานสวนป่า 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-02-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
183
ฝางชนูปถัมภ์มินิมาราธอนครั้งที่ 1
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันฝางชนูปถัมภ์มินิมาราธอนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
182
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันประกวดคำขวัญรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหารได้ให้เกียรติมอบรางวัล การแข่งขันประกวดคำขวัญรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
181
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปเข้าค่ายคุณธรรม และทัศนศึกษา
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปเข้าค่ายคุณธรรม และทัศนศึกษา ที่วัดแสงแก้ว และตลาดแม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 9/2/60
[2017-02-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
180
มอบช่อดอกไม้ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
179
ต้อนรับครูขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ยินดีตอนรับครูขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ ที่ย้ายมาจาก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
178
ติว O-net ม.6
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดติวสอบโอเน็ต ระดับ ม.6 โดยวิทยากรภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
177
การสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ่์ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (Ordinary National Educational Test; O-NET) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
175
ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับร่างกายวิทยาทาน
งานพยาบาลได้ทำพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับร่างกายวิทยาทาน ประจำปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
174
อบรมคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.4
การอบรมคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-02-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)