กิจกรรมของโรงเรียน
148
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ happy new year 2016
[2016-12-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
147
งานส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ และแลกของขวัญ ปี2559-2560
[2016-12-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
146
ทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมกันทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560 (ขออวยพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขอย่างล้นเหลือในปีที่กำลังมาถึงนี้ ด้วยความปรารถนาดีในเทศกาลแห่งความสุขและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สวัสดีปีใหม่ )
[2016-12-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
145
น้อมบําเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้น้อมบําเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความจงรักดีมาตลอดกาล ณ วัดเจดีย์งาม อ.ฝาง จ.เจียงใหม่
[2016-12-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
144
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอนฝางชนูครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
[2016-12-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
143
ประชุมสรุปงานแนะแนว
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประชุมสรุปงานแนะแนว นักเรียนใหม่ ประจำปีการศีกษา 2560
[2016-12-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
142
คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สวัสดีปีใหม่ 2560 กับหน่วยงานต่างๆในอำเภอฝาง อาทิเช่น ศาลจังหวัดฝาง สำนักงานอัยการ กาชาดฝาง เป็นต้น (สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง)
[2016-12-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
141
การแข่งขันกีฬาคณะสี "เหมราชเกมส์ 2016"
การแข่งขันกีฬาคณะสี "เหมราชเกมส์ 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
[2016-12-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
140
Pre O-net
โรงเรียนฝางชนูปถุมภ์ จัดสอบ Pre O-net ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
[2016-12-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
139
ร่วมขบวนพาเหรด กีฬา ข้อมือเหล็กเกมส์
วงโยธวาทิตโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ วงปอมปอมเชียร์ ร่วมขบวนพาเหรดเปิด กีฬา ข้อมือเหล็กเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-25 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬา บ่อน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
[2016-12-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
138
รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา2560
รับรายงานตัวลงทะเบียนนักเรียนใหม่ ชั้ม ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 ธันวาคม 2559
[2016-12-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
137
English Eamp 2016
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม English Eamp 2016 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก
[2016-12-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
136
รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559
[2016-12-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
135
รางวัลผู้นำเยาวชนกองทัพไทย
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบประกาศเกียรติคุณแด่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[2016-12-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
134
อบรมกิจกรรมแกนนำห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จักกิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว ระดับชั้น ม.1-ม.6 (แกนนำห้องละ5คน) โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลฝางเป็นผู้ให้ความรู้ และอบรมกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 360คน ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก วันที่ 21 ธันวาคม 2559
[2016-12-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
133
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำ MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์โดยท่านผ.อ.นิรันดร หมื่นสุข เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่น5 จำนวน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
[2016-12-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
132
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องเกียรติยศ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณศาลาริมน้ำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
[2016-12-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
131
อบรมแกนนำ ชมรม to be numberone
อบรมแกนนำ ชมรม to be numberone จังหวัดเชียงใหม่ โดย cp all และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-12-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
130
ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสันติวนา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสันติวนา เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2559
[2016-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
129
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายถวิล บุญถึง
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายถวิล บุญถึง ณ วัดดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
[2016-12-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
128
บรรยายธรรมเทศนาแบบประยุกต์
บรรยายธรรมเทศนาแบบประยุกต์ "ติดปีกรัก....เยาวชนติดธรรม หยุดกรรม ทำแท้ง" โดย สามเณร หัสดินห์ พูลสวัสดิ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
[2016-12-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
127
การประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนการทำงานฝ่าย
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ได้จัดการประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนการทำงานฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
[2016-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
126
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ก่อสร้างห้องน้ำหญิง เพิ่มเติมบริเวณหลังห้องประชุม ฟ้าห่มปก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 1หลัง เพิ่มเติมบริเวณหลังห้องประชุม ฟ้าห่มปก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการห้องประชุม
[2016-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
125
วิพากษ์โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดวิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
[2016-12-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
124
มอบเกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตร นักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับประเทศ นายณัฐกุล รักราษฎร์. ม6/1
[2016-12-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
123
มอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์ รอบที่2 และ ทุนคุณปุณณิศ สกลกิตติ
มอบทุนการศึกษา น้ำใจครูสู่ศิษย์ รอบที่2 และ ทุนคุณปุณณิศ สกลกิตติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
[2016-12-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
122
การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามมาตรการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล สพป.ชม.เขต 3 (1 ธันวาคม 2559)
[2016-12-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
102
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำยุวชนพิทักษ์สิทธิ์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและการพยาบาลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำยุวชนพิทักษ์สิทธิ์เรื่องภาวะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องResoucer center โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
100
แสดงความยินดีในโอกาสที่นายชัชวาลย์ ปัญญา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอฝาง
ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และคณะ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่นายชัชวาลย์ ปัญญา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอฝางท่านใหม่ ณ หอประชุมอำเภอฝาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งท่านย้ายมาจาก อำเภอไชยปราการค่ะ
[2016-12-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
99
จัดค่าย “คณิตศาสตร์บูรณาการ Open Mind Open Math
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่าย “คณิตศาสตร์บูรณาการ Open Mind Open Math ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนางนงคราญ มณีกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายนิรันดร หมื่นสุข ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
[2016-12-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
96
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ MOU กับ ม.ฉางโจว
.ร.ฝางชนูปถัมภ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้ทำบ้ันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ม.ฉางโจว กับ ศาสตราจารย์ พู ยู ซง เลขาธิการพรรคฯ ม.ฉางโจว ในวันที่ 31 ต.ค. 2559 โดยมีนโยบายเกียวกับความร่วมมื่อในการพัฒนาการศึกษา ของนักเรียนและครู บุคลากร ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-12-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)