กิจกรรมของโรงเรียน
599
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
[2018-12-28][อ่าน 74 ]เข้าดูรายละเอียด
598
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
[2018-12-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
597
ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บรูณาการสเต็มศึกษา ปีที่2
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน บรูณาการสเต็มศึกษา ปีที่2 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
596
โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมชั่วโมงความดี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมชั่วโมงความดี วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วัด ศรีบุญเรือง ตำบล สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2018-12-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
595
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม โครงการคุมระพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน โดยมีหน่วยงานจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561
[2018-12-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
594
กิจกรรมวันคริสต์มาส และค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาาาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และค่ายภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
[2018-12-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
593
ประชุมชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถ้มภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่องระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
592
การจัดทำแผนพัฒนาสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง
นายอวยชัย ศรีตระกูล ได้จัดการจัดทำแผนพัฒนาสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 34 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
591
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และค้นหาความชอบในการประกอบอาชีพ
กรมจัดหางานเชียงใหม่ ได้มาแนะแนวอาชีพ และค้นหาความชอบในการประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนฝางนูปถัมภ์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 17 ธันวามคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
590
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ใน วันที่ 16 ธันวาคม 2561
[2018-12-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
589
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล คริสต์มาสคัพ
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน16ปี ในการแข่งขัน คริศมาสต์คัพ 2018 ณ สนามกีฬา บ่อน้ำมันฝาง
[2018-12-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
588
การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์ (ม.1)
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ เพชรชัยพฤกษ์ (ม.1) ปีการศึกษา 2562 เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
587
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การบันทึกข้อมูล Logbook
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล Logbook ให้กับครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ใน วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
586
ต้อนรับครูย้ายมารับราชการที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนวาวีวิทยาคม ที่ได้มาส่งครูนุสรา ทองดี ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ได้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
585
ประชุมสัมมนาสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรเงรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-12-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
584
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม พิธีของทางอำเภอฝาง โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี ได้อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ศาลเจ้าฝาง
[2018-12-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
583
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561
[2018-12-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
582
นักเรียนฝางชนููปถัมภ์เป็นตัวแทนในการแข่งขันเปตองระดับภาค
นางสาว วรรณพร แจ่มเลิศ ชนะเลิศ เปตองบุคคลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 5 ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561
[2018-12-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)