กิจกรรมของโรงเรียน
121
การประเมินการเตรียมความพร้อม
การประเมินการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
120
สอบพรีโควตา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดสอบพรีโควตา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
119
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ไปแข่งขัน จูจิสสึ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ไปแข่งขัน จูจิสสึ กิจกรรมการประกวดกระทงในระดับชั้น และกิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการในระดับชั้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
118
อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ให้กับคณะครูกลุ่มดอยอ่างขาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
117
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศจีน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศจีน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
116
ต้อนรับคณะ คุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์
ต้อนรับคณะ คุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
115
พิธีถวายราชสดุดี
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
114
ติวโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดติวโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
113
ติวสอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดติวโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
112
ติวสอบโควต้าเข้าสู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดติวสอบโควต้าเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอ่างขาง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-21][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
111
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ส่วนราชการอำเภอฝาง ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 59
[2016-11-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
110
ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ท่านนายอำเภอฝาง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 22พฤศจิกายน 59 ณ เรีอนพยาบาล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
109
ประชุมคณะกรรมการสอบธรรมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำสนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
108
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประกวดกระทงเล็กในวันลอยกระทง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประกวดกระทงเล็กในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
107
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำพิธีถวายความอาลัย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จประปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 14/11/59
[2016-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
106
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันถวายความอาลัย
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทำบุญตักบาตรถวายเนื่องในวันพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จประปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 14/11/59
[2016-11-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
105
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุม
[2016-11-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
104
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เยี่ยมบ้าน นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ถูกน้ำป่าพัดท่วมบ้านพังเสียหาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เยี่ยมบ้าน นางสาวฐานิกา ลักย์โภคาสกุล นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ถูกน้ำป่าพัดท่วมบ้านพังเสียหาย และได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาท และเครื่องนุ่งหุ่ม และได้สำรวจหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือในการจัดสร้างบ้านทดแทนบ้านที่พังเสียหาย ณ อยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่10 บ้านโปงแม่นาวาง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
[2016-11-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
103
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เชิญผูู้บริหารโรงเรียนมาร่วมฟังแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เชิญผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนมาร่วมฟังนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
101
กีฬาบาสเก็ตบอลนักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลนักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
97
ผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้เยี่ยมชมวิทยาลัย DIS0
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์นำโดยผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้เยี่ยมชมวิทยาลัย DIS0 ที่มีชื่อเสียง ด้านเทคโนโลยี ของเมืองซูโจวและระดับประเทศ เพือวางแนวทางเรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจมาศึกษาต่อในประเทศจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
[2016-11-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
87
จัดการประชุมปฎิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conferenc
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมปฎิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conferenc ณ ห้องเกียรติยศวันที่ 28 ตุลาคม 2559
[2016-11-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
86
การประชุมปฎิบัติการการบริการเชิงระบบ (AAR)
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมปฎิบัติการการบริการเชิงระบบ After Action Review (AAR) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-11-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)