กิจกรรมของโรงเรียน
441
ผู้บริหารและคณะครูตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน
ครูสุจินตา คำเงิน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน ในโรงเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2561
[2018-08-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
440
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในงานมีการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และ science show
[2018-08-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
439
จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment)
โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
438
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
437
TESCO LOTUS สาขาฝาง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนบ้านพักเปาโล
TESCO LOTUS สาขาฝาง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนบ้านพักเปาโล จำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
436
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ร่วมถวายพระพรร่วมกับส่วนราชการอำเภอฝาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2661 ณ ศาลเจ้าฝาง โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธาน พร้อมทั้งข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี และมีการแสดงจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
435
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และยังได้มอบทุนการศึกษาในโครงการน้ำใจครูสู่ศิษย์ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์
[2018-08-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
434
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนบวชเนกขัมมะ
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน บวชเนกขัมมะ ในวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีบุญเรีอง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2018-08-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
433
มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้เข้ามาติดตามและสอบถาม นักเรียนที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้เข้ามาติดตามและสอบถาม นักเรียนที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันทีี่ 8 สิงหาคม 2561
[2018-08-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
432
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ที่มามอบของบริจาคและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมูลนิธิเปาโล
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ต้อนรับ คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ที่มามอบของบริจาคและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมูลนิธิเปาโล โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง และนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ให้การต้อนรับ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
431
การเลือกโครงการ Best Practice
การคัดเลือก Best Practice โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรีนยน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตอ่างขาง สพม.34 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
430
FC Teacher Award
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัล FC Teacher Award ให้กับครูที่ได้รับการโหวตจากนักเรียน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
[2018-08-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
429
วิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
วิพากษ์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
428
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
427
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
426
มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบของให้นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
คุณโจนัส แอนเดอร์สัน และ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้มาจัดกิจกรรมปลอบขวัญ มอบของ ให้กับน้องๆนักเรียนบ้านพักคริสเตียนเปาโล และนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
425
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี การศึกษา 2561
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-08-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
424
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 และได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดศรีบุญเรือง วัดสันป่าฮัก และวัดหนองยาว อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2018-08-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
423
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
[2018-08-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)