กิจกรรมของโรงเรียน
883
กิจกรรมอบรมผู้นำลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
สหวิทยาเขตอ่างขาง จัดกิจกรรมอบรมผู้นำลูกเสือต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขต กลุ่มดอยอ่างขาง เป็นประธานการอบรม มีลูกเสือจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนอรุโณทัยทิยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และโรงเรียนเวียงแหง ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563
[2020-08-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
882
การอบรมการลดปัญหาหมอกควัน
การอบรมการลดปัญหาหมอกควัน โดยมหาวิทายาลัยแม่โจ้ วันที่ 23 สิงหาคม 2563
[2020-08-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
881
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน โดยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563
[2020-08-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
880
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมสามัญประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2020-08-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
879
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการครูจรรยา ชัยอินทร์และ นายศรีทัน บุญธิมา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการครูจรรยา ชัยอินทร์และ นายศรีทัน บุญธิมา เมื่อวันที 20 สิงหาคม 2563
[2020-08-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
878
บริษัท bt 1887 มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
บริษัท bt 1887 มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 10 กล่อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563
[2020-08-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
877
พิธีรับชุดนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีรับชุดนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2020-08-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
876
อบรมนักเรียนเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
อบรมนักเรียนเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
[2020-08-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
875
การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหาร
การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 18 สิงหาคม 2563
[2020-08-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
874
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแต่งกลอนสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแต่งกลอนสด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
[2020-08-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
873
การอบรม เรื่อง การเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัย (Abstract Writing Workshop )
การอบรม เรื่อง การเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัย (Abstract Writing Workshop) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเขียนโครงงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2563
[2020-08-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
872
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ​และพิธีจุดเทียนชัย​ถวายพระพร​ชัยมงคล
คณะผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ​และพิธีจุดเทียนชัย​ถวายพระพร​ชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกับ​ส่วนราชการ อำเภอ​ฝาง​ ณ​ ศาลเจ้าฝาง
[2020-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
871
ประชุมผู้ประกอบการขายอาหารกลางวัน
ประชุมผู้ประกอบการ ขายอาหารกลางวัน ในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจำหน่าย อาหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2563
[2020-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
870
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน (รอบตกค้าง)
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบตกค้าง) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563
[2020-08-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
869
การอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ หัวหน้าหมวดขั้นพื้นฐาน
การอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ หัวหน้าหมวดขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง - รุ่นใหญ่ โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2563
[2020-08-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
868
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน วันที่ 7 สินหาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2020-08-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
867
การประชุมส่วนราชการอำเภอฝาง
ารประชุมส่วนราชการ อำเภอฝาง ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
[2020-08-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
866
วิพากษ์โครงงานห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวิพากษ์โครงงานห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ห้องอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-08-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)