กิจกรรมของโรงเรียน
446
รางวัลเยาวชนดีเด่น และ เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร รางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ นายนันทวัช นามแก้ว และ จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่
[2018-09-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
445
มอบเกียรติบ้ตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 3-11 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตบอลค่ายกองพันสัตว์ต่าง
[2018-09-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
444
การประเมินตรวจเยี่ยม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประเมินตรวจเยี่ยม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย สพม.34 วันที่ 19 กันยายน 2561
[2018-09-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
443
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561
การประชุมผู้บริหาร ครู ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
442
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.34 (เชียงใหม่ 3) ครั้งที่63
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3 วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-09-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)