กิจกรรมของโรงเรียน
62
กิจกรรมยุวชนคนรักชาติ ม.6 ณ วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในคาบเรียน ยุวชนคนรักชาติ ทำกิจกรรม CAT บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีบุญเรือง
[2016-08-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
61
การประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรม อ่านคล่องเขียนคล่อง ประจำปีการศึกษา 2559 ของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5
[2016-08-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
60
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประชุมวางแผนในการติวนักเรียน
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เพื่อวางแผนในการติวนักเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
59
การประชุมผู้ปกครองกิจกรรมค่ายGAT-PAT
การประชุมผู้ปกครองกิจกรรมค่ายสอนเสริม GAT-PAT สำหรับนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
58
ต้อนรับคณะผู้ติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
56
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นto be number one idol ระดับจังหวัดเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกัน นางสาวอภิรยา แสนยากุล นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ของ to be number one idol
[2016-08-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
55
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทยรอบที่ 1
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำนักกีฬาบาสเกตบอลชาย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทยรอบที่ 1 (ทั้งหมดมี 3 รอบ)เพื่อหาตัวแทนของจังหวัด ไปแข่งระดับภาค ต่อไป วันที่27สิงหาคม ฝางชนูปถัมภ์ ชนะ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงด้วยคะแนน 31-21 วันที่ 28 สิงหา ฝางชนูปถัม ชนะ ร.ร. สาธิต มช ด้วยคะแนน 47-28 และจะทำการแข่งขันในรอบต่อไป
[2016-08-28][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
54
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
53
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์และยุติธรรมศาลฝาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฝางชนูสร้างสรรค์สัมพันธ์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 22 สค 59 - 6 ต.ค.59 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 หน่วยงาน ในภาพเป็นการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ ยุติธรรมศาลฝาง
[2016-08-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
52
อบรมกฏหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักกฏหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
อบรมกฏหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักกฏหมายสำหรับเด็กและเยาวชน โดย นายเมธา จันทร์ชื่น ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฝาง วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
51
กลุ่มสาระสังคมศึกษฯจัดอบรมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะของเสียอันตรายและรีไซเคิลให้นักเรียน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2016-08-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
50
ครูสุจินตา คำเงิน รับการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูสุจินตา คำเงิน รับการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
49
คณะครูจาก ร.ร.ปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน เรื่อง STEM
คณะผู้บริหารและครูจาก ร.ร.ปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน เรื่อง STEM เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
48
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดงานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัตกรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
47
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมถ์
สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และประสานความร่วมมือในด้านการวางแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของศิษย์ปัจจุบัน และมอบสื่อการเรียนรู้ หนังสือความรู้เกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย... พร้อมดำริการจัดตั้ง กองทุนพี่ช่วยน้อง และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นรวมพลัง "เพื่อลูก น้ำเงิน-ชมพู ฝางชนูฯ เกรียงไกร" ต่อไป ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
[2016-08-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
46
ร่วมงานรัฐพิธีถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ
ผู้บริหารและคณะ ครู ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมงานรัฐพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ของส่วนราชการอำเภอฝาง ณ ศาลเจ้าฝาง ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2559
[2016-08-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
45
พิธีรับชุดนักศึกษาวิชาทหาร ใหม่ ชั้นปี่ที่ 1ปีการศึกษา 59
ยินดีต้อนรับ สู่กองนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในพิธีรับชุด ของกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมี ผกท.(พ) ว่าที่เรือตรี วีระพงศ์ ขำเหม เป็นประธานในพิธีรับชุด ร่วมกับ ผกท.ฝช. และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ร่วมในการดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้
[2016-08-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2016-08-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
43
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานวัน Asian เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารวิทยาศาสตร์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานวัน Asian เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการแสดง อาหารอาเซียน และศิลปอาเซียน
[2016-08-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
42
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเฟิ๋งจ๋าไต้หวัน ที่ได้มาจัดกิจกรรม Chinese Camp
โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ 10-08-2559 ยินดีต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเฟิ๋งจ๋าไต้หวัน ที่ได้มาจัดกิจกรรม Chinese Camp ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2016-08-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
41
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมฟ้าห่มปก ในวันที่ 05 สิงหาคม 2559
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมฟ้าห่มปก ในวันที่ 05 สิงหาคม 2559
[2016-08-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
40
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การประชุมความร่วมมือของศิษย์เก่ากับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำโดย คุณบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกสมาคมศิษย์เก่า คุณภาคิณ พันธุพิน รศ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปณิธาน ทิพย์ดารารัตน์ และครูสมประสงค์ ที่จะมาให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
[2016-08-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
39
เตรียมความพร้อมในการประเมิน โครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯ
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 พอ.พิศิษฐ์ กันทะใจ และคณะ และผกท.นศท.ลุ่มน้ำฝาง มาเยี่ยม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี2559 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
[2016-08-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)