กิจกรรมของโรงเรียน
84
มุทิตา แด่ครูที่เกษียณ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา แด่ครูที่เกษียณ 3 ท่าน ได้แก่ ครูอำนาจ อนุวงค์เจริญ ครูสุชาติ สรรพจารย์ และ ครูวัชรีย์รังกลาง ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก ในวันที่ 29 กันยายน 2559
[2016-09-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
83
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดมุทิตา-จิต ครูอนุชาติ สรรพจารย์
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดมุทิตา-จิต ครูอนุชาติ สรรพจารย์ วันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ ระเบียงดาวรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[2016-09-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
82
กีฬาสีภายในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดงานกีฬาสีภายใน เหมราชเกมส์รอบตัดสิน ณ สนามกีฬาทั่วไป โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 26-27 กันยายน 2559
[2016-09-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
81
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
[2016-09-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
80
ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติของอบจ.เชียงใหม่
นางสาวฝนดาว ดุลย์เดช ม.6/2 ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
[2016-09-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
79
มอบรางวัลนักเรียนหน้าเสาธง
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและศิลปะศึกษา มองรางวัล กิจกรรม พุทธศาสนสัมพันธ์ และกลุ่มสาระภาษาไทย มอบรางวัลการแข่งขันโต้คารมมัธยมศึกษาเนื่องในวันภาาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 และนักเรียนของเราได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
[2016-09-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
78
ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
77
โครงการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียว
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าโครงการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
[2016-09-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
76
การประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU)
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการบ้านพักนักเรียน วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2016-09-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
75
การประเมินโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับการประเมิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-14][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
74
การประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 กลุ่มดอยอ่างขาง วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2016-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
73
งานเลี้ยงปิดค่ายติวสอบ GAT-PAT
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานเลี้ยงปิดค่ายเตรียมตัวสอบ GAT-PAT ในวันที่ 9กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
72
ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ
คณะจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มาตรวจประเมินเตรียมความพร้อมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี 2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
71
กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ โดยเรียนเชิญติวเตอร์จาก สถาบัน Enconcept
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ โดยเรียนเชิญติวเตอร์จาก สถาบัน Enconcept ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมต่อในการสอบเข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัม่ภ์
[2016-09-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
70
งานฌาปนกิจศพ ของคุณครูอิน รัตนอำพา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ของคุณครูอิน รัตนอำพา วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ สุสานบ้านสองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
[2016-09-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
69
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้น 2559
โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ ได้เข้าร่วมการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34
[2016-09-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
68
การอบรมอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
67
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โณงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
66
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT-PAT
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT-PAT ประจำปี 2559 วันที่ 3-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
65
เข้าค่ายฝึกศึกษา ณ ค่ายพิชิตปรีชากร
นศท.ฝช.ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้ากองร้อย ในการเข้าค่ายครั้งนี้มี นศท.ฝช.ได้รับป้ายแม่นปืนจำนวน 4 นาย และขอเป็นกำลังใจให้กับ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในการประเมินโครงการ ศุนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 15 ก.ย. 59
[2016-09-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
64
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานสะเต็มศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-09-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
63
กิจกรรม อ่านคล่องเขียนคล่อง ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรม อ่านคล่องเขียนคล่อง ประจำปีการศึกษา 2559 ของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
[2016-09-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)