กิจกรรมของโรงเรียน
911
การประกวดการทำกะทง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดแข่งการประกวดการทำกะทง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
[2020-10-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
910
ส่งรองผู้อำนวยการ กิติยารัศมิ์ สรรพจารย์
คณะผู้บริหารครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมส่ง นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
[2020-10-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
909
กลุ่มบริหารงานทั่วไปประชุมนักการภารโรง
ผู้อำนวยการและกลุ่มบริหารงานทั่วไปประชุมนักการภารโรง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-10-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
908
มอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นตัวแทนมอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 17 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563
[2020-10-27][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
900
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่าย "ศิลป์-ภาษาจีนเพื่อธุระกิจ 4.0" ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์จึงเข้ามาบรรยาเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม โดยจัดอบรม วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-10-07][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
899
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยฐานะ ว.21
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยฐานะ ว.21 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-10-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
898
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
[2020-10-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)