กิจกรรมของโรงเรียน
836
สอบสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
การสอบสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 วันที่ 10 มีนาคม 2563
[2020-03-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
835
สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563
[2020-03-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
834
Dtac และ plan international สำรวจข้อมูลการลดความรุนแรง
Dtac ร่วมกับ องค์กร plan international สำรวจข้อมูลนักเรียน เรื่องการลดความรุนแรงในโลกโซเชียล วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-03-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
833
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ห้องสมุดมีชีวิต"
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ห้องสมุดมีชีวิต" "รางวัลยอดนักอ่าน" กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อ่าน" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
[2020-03-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)