กิจกรรมของโรงเรียน
849
มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ที่ค้างสอบจากภาคเรียนที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) ด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
[2020-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
848
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ น้องเด็กดอง
ห้องพยาบาลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ น้องเด็กดอง ที่เป็นอาจารย์ใหญ่มอบวิทยาทานในการเรียนการสอนของนักเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2563
[2020-06-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
847
รับมอบหน้ากากผ้าจากบริษัทไทยสปอร์ตการ์เม้นท์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้ามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 3,500 ชิ้น จากบริษัทไทยสปอร์ตการ์เม้นท์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-06-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
846
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝาง ปีการศึกษา 1/2563
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝาง ปีการศึกษา 1/2563 ชนูปถัมภ์ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563
[2020-06-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
845
ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่ง นักเรียน
ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่ง นักเรียน และปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับส่งนักเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2563
[2020-06-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
844
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2563
[2020-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
843
วันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมีนายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
[2020-06-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
842
การลงทะเบียนรับเอกสารเรียนปรับพื้นฐาน
การลงทะเบียนรับเอกสารเรียนปรับพื้นฐานและรับชุดนักเรียน โดยทางโรงเรียน รวมกับหน่วยงานภานนอกด้านสาธารณสุข ได้มีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และข้อความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิวก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2563
[2020-06-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
841
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน และการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีการควบคุมระยะห่างทางสังคม และการต้องกันด้วยผ้าปิดปาก วัดไข้ ทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2563
[2020-06-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
840
ประสานงานทำ MOU ห้องเรียนธุรกิจ และ ห้องเรียนภาษาจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมพูดคุยเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน รับมอบหนังสือ จากคณะครูสถาบันปัญญาภิวัฒน์ การทำ MOU การจัดห้องเรียนธุรกิจ และห้องเรียนภาษาจีน วันที่ 3 มิถุนายน 2563
[2020-06-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)