กิจกรรมของโรงเรียน
57
ยินดีต้อนรับครูกลุมสาระคณิตศาสตร์และอาสาสมัคร Word Race America
โรงเรียนเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับครูกลุมสาระคณิตศาสตร์ใหม่ และอาสาสมัคร Word Race America เข้าสู่รั้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
29
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง ในวันที่ 29 มิ.ย. 2559
[2016-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
28
พิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าสัตหีบ สีเหลือง 14
ยินดีต้อนรับคณะ ผู้มอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าสัตหีบ สีเหลือง 14 ณ ห้องเกียติยศ ในวันที่ 29 มิ.ย. 2559
[2016-06-29][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
27
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูกลอนสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย ในวันที่ 27 มิ.ย. 2559
[2016-06-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
26
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มดอยอ่างขาง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ERIC จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มดอยอ่างขาง ณ ห้องเกียรติยศ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2559
[2016-06-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
25
วันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ
ส่วนราชการอำเภอฝาง และ ผกท.นศท.ลุ่มน้ำฝาง นศท.ลุ่มน้ำฝาง จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ประชามติรัฐธรรมนูญ ณ ศาลเจ้าฝาง และเดินขบวนไปที่โลตัสฝาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
[2016-06-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
24
ไหว้ครูศิลปะ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลุ่มสาระศิลปศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
[2016-06-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
23
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดอบรมเรื่องกฏหมายในวันระพี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้เรื่องกฏหมาย เนื่องในวัน ระพี ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก ในวันที่ 22 มิ.ย. 2559
[2016-06-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
22
สัสดีและผกท.นศท.ลุ่มน้ำฝางประชุมเตรียมงานเชิญชวนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สัสดีอำเภอฝาง และชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ประชุมเตรียมงานเชิญชวนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559
[2016-06-22][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
21
ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34
สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34 มาร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
[2016-06-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
20
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน ให้กับคณะครู วิทยากร คือ ศ.น.ปาริชาติ ธนัญชัย และ ศ.น.ธัญสิตา อุดมศิลปะทรัพย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2559
[2016-06-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
19
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่เก่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
[2016-06-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
18
พิธีไหว้ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้นำพานมาไหว้ครูในวันครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
[2016-06-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
17
นักเรียนประกวดทำพานไหว้ครู
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำกิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงปิงปองโรงเรียนเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
[2016-06-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
15
นักศึกษาวิชาทหหารไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า เฉลิมพระเกียรติ
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง เข้าร่วมกิจกรรมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 4 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 และ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประชารัฐ ร่วมใจปลูกป่า บวชป่า เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ณ บริเวณสันเขื่อนพลังงานแม่มาว ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559
[2016-06-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
14
ส่วนราชการอำเภอฝางและผกท.ลุ่มน้ำฝางประชุมเชิญชวนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประชุมกิจกรรมเชิญชวนประชามติรัฐธรรมนูญ โดยมี นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง เป็นประธาน สัสดีอำเภอฝาง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ นายทหารจาก ฉก.ม.4 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง สวท.ฝาง และผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
[2016-06-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
13
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณผู้มีให้การสนับสนุนโรงเรียน ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
12
วันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมในช่วงบ่าย-ค่ำ
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในช่วงบ่าย วันที่ 9 มิถุนายน มีกิจกรรม แข่งขันรำวงย้อนยุค จากกลุ่มแม่บ้านในอำเภอฝาง มาร่วมแข่งขัน เวลา 19.00 น. มีกิจกรรมชกมวยไทยต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
11
วันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมในช่วงเช้า
เนื่องในวันสถาปณาโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ในต้อนเช้า ทำบุญสืบชตาโรงแรียน และเดินขบวนนำต้นผ้าป่าเข้าโรงเรียน ใน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-06-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
10
โครงการ F.C. CARAVAN CAR CAB (FC3)
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์นำนักเรียนไปจัดกิจกรรม โครงการ F.C. CARAVAN CAR CAB (FC3) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2016-06-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
7
ค่ายสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2016-06-03][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
5
นักศึกษาวิชาทหารอบรมความรู้การให้สัญญานมือ และการเป่านกหวีด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภฝาง มาอบรมให้ความรู้การให้สัญญานมือ และการเป่านกหวีด ควบคุมการจารจรให้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ.ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
[2016-06-01][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)