กิจกรรมของโรงเรียน
176
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-01-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
173
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาภาาาต่างประเทศด้วย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
[2017-01-31][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
172
ติวสอบ O-net ม.3
ได้จัดติว O-net ให้นักเรียน ระดับชั้น ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560
[2017-01-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
171
การแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศษฐศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เมือวันที่ 27 มกราคม 2560
[2017-01-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
170
โครงการอบรมค่ายนักเรียนเพือนที่ปรึกษา
โครงการอบรมค่ายนักเรียนเพือนที่ปรึกษา (Youth Counselor) วันที่ 27-28 มกราคม 2560
[2017-01-27][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
169
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรเงรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
[2017-01-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
168
ประชุมสรุปผลโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมประชุมสรุปผลโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
167
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จักกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เพื่ออวยพรปีใหม่ของจีน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ลานส่วนป่า1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
166
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะครู และนักเรียน ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จมาทอดพระเนตรโรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
[2017-01-24][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
165
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดอบรมthe geometer's sketchpad
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดอบรมโปรแกรม the geometer's sketchpad โดยอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ม.ค.2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
164
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
คณะผู้บริหารและครู น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ ในงาน สตมวาร (100วัน) ถวายเป็นบัทษิณานุประทาน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
[2017-01-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
163
โครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์
ผู้อำนวยการได้มอบทุน ตามโครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1000 จำนวน 13 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ทุนละ 2000 บาท จำนวน 13 ทุน รวม 26 ทุน 39000 บาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
162
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยคณะกรรมการจากสาธารณสุขเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโรงเรียนด้วย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-20][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
161
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ได้มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ได้มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
160
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ บ่อน้ำมันฝาง โป่งน้ำร้อนฝาง วัดศรีบุญเรือง ฯลฯ
[2017-01-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
159
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม2560
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม พศ 2560 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
158
ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงพยาบาลฝาง ได้นำรถตรจสุขภาพเคลื่อนที่ มาตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรใหนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
157
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ขอใช้ห้องบันทึกเสียง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ขอใช้ห้องบันทึกเสียง ในสถานีวิทยุเพื่อใช้ในการประสานเสียงงาน ธ สถิตย์ในดวงใจ ไทยยูนาน ณ บ้านสันมะกอกหวาน
[2017-01-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
156
โครงการติวคาบ 0 (7.30) ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบต่อ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้เริ่มทำโครงการติวคาบ 0 (7.30) ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนในการสอบต่อ
[2017-01-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
155
มอบรางวัลรวมถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์
รวมถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์ ที่นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วม ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมี โรงเรียนกลุ่มลุ่มน้ำฝางเข้าร่วมจาก เขตอำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ และ เชียงดาว
[2017-01-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
154
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันครูอำเภอฝาง "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานวันครู ของอำเภอฝาง ณ อาคารจักรพรรดิ อบต.แม่สูน โดยมีพิธีทางศาสนา และการมอบราวัลสำหรับครู และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูของแต่ละโรงเรียน
[2017-01-16][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
153
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560
[2017-01-13][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
152
กีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตร นักเรียน ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา โดยมี โรงเรียนกลุ่มลุ่มน้ำฝางเข้าร่วมจาก เขตอำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ และ เชียงดาว
[2017-01-11][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
151
โครงการอบรม ฝึกซ้อม ภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัด โครงการอบรม ฝึกซ้อม คณะครู บุคลากร นักเรียน ในการรับมือ ภัยพิบัติ รูปแบบต่างๆ
[2017-01-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
150
โครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560 คณะสงฆ์อำเภอฝาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรม โครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2017-01-05][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
149
โครงการทำดีเพื่อพ่อ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
[2017-01-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)