กิจกรรมของโรงเรียน
897
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2563
รองผู้อำนวยการ ธงชัย พูลศิรเจริญกุล มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2563 จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2563
[2020-09-30][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
896
การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตดอยอ่างข่าง
การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตดอยอ่างข่าง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางขนูปถัมภ์
[2020-09-25][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
895
ติวออนไลน์ SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวออนไลน์ SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 3 ณ ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-26][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
894
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงาน มุทิตาจิต ครูสุรินทร์ รังษี ครู จรรยา ชัยอินทร์ และนายศรีทัน บุญธิมา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงาน มุทิตาจิต ครูสุรินทร์ รังษี ครู จรรยา ชัยอินทร์ และนายศรีทัน บุญธิมา ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2020-09-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
893
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดระดับอำเภอ
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดระดับอำเภอ รุ่นที่ 6 อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
[2020-09-23][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
892
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อุปกรณ์ Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน สพม.34 (กลุ่มดอยอ่างข่าง) โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ฝาง(CAT) ร่วมกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอ่างข่าง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 15 กันยายน ·
[2020-09-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
891
การมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีสันติวิธี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ การมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีสันติวิธี ในวันที่ 15 กันยายน 2563
[2020-09-15][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
890
จัดอบรม​ พัฒนา​นักเรียนให้มีภาวะผู้นำ​ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์​ จัดอบรม​ พัฒนา​นักเรียนให้มีภาวะผู้นำ​ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 ก้นยายน 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
889
ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มีการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่เขต 3
ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้มีการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-12][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
888
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม PLC ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม PLC ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
887
โรงเรียนพานพิทยาศึกษาดูงาน
โรงเรียนพานพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
[2020-09-10][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
886
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในเรื่อง IS -OBECQA -SESA
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในเรื่อง IS -OBECQA -SESA โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดอยลาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-08][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
885
การสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เมื่อวันที่ 6 กันยาคน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-09-06][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
884
มอบรางวัลการแข่งโครงการPIM Innovative Biz Plan Challenge 2020
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน โครงการแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020 ในวันที่ 2 กันยายน 2563
[2020-09-02][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)