กิจกรรมของโรงเรียน
808
การเลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดการเลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ วันที่ 30 มกราคม 2563
[2020-01-30][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
807
มอบทุนการศึกษาโครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนน้ำใจครูสู่ศิษย์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกาา 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2563
[2020-01-31][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
806
การสอบ Pre O-net นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดสอบ Pre O-net นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
[2020-01-31][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
805
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มอบเงินบริจาคกองทุน 10บาท
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์มอบเงินบริจาคกองทุน 10บาท ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้กับ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา วันที่ 27 มกราคม 2563
[2020-01-27][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
804
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ม.6
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563
[2020-01-27][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
803
อบรมโรคซึมเศร้าโดยโรงพยาบาลฝาง
อบรมโรคซึมเศร้าโดยโรงพยาบาลฝาง ให้กับบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2020-01-23][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
802
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาวัดร่องขุ่น สิงห์พาร์ค และตลาดอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
[2020-01-20][อ่าน 9 ]เข้าดูรายละเอียด
801
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ม.3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2020-01-20][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
800
กองทุน 10 บาท เพื่อลดความเลื่อมล้ำ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันบริจาค กองทุน 10 บาท เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563
[2020-01-20][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
799
โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลฝางมาจัดอบรมให้กับนักเรียนตามโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-01-15][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
798
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูกับสมาคมครูอำเภอฝาง
คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู กับสมาคมครูอำเภอฝางเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
[2020-01-16][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
797
งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
[2020-01-14][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
796
กรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียนครั้งที่ 41
กรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์นักเรียนครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-01-10][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)