กิจกรรมของโรงเรียน
932
การประชุม OBEC QA โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การประชุม Obec QA โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-24][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
931
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการอนุชา เลิศศรี และรองผู้อำนวยการพชร ตั้งแก้ว และคณะที่มาแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-21][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
930
อบรมนักเรียนเรื่องการทำปุ๋ยหมัก
นักเรียนเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมักจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
[2020-12-18][อ่าน 20 ]เข้าดูรายละเอียด
929
อบรมค่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2563
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมค่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
[2020-12-19][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
928
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-18][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
927
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
926
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-17][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
925
การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
การประชุมประจำเดือนธันวาคม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยฟ้าห่มปก
[2020-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
924
กิจกรรมวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก
[2020-12-09][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
923
พิธีถวายบังคม และพิธีจัดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีถวายบังคม และพิธีจัดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง
[2020-12-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
922
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมีนายจำนง ณะคำปา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด
921
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมีนายชัยณรงค์ วงศ์เทพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองเครือข่าย ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2020-12-04][อ่าน 19 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)