931 พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการอนุชา เลิศศรี และรองผู้อำนวยการพชร ตั้งแก้ว และคณะที่มาแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)