922 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมีนายจำนง ณะคำปา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)