811 ค่ายวิทย์เพื่อน้อง


ค่ายวิทย์เพื่อน้อง โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ โรงเรียนไชยปราการ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)