80 ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติของอบจ.เชียงใหม่


นางสาวฝนดาว ดุลย์เดช ม.6/2 ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)