65 เข้าค่ายฝึกศึกษา ณ ค่ายพิชิตปรีชากร


นศท.ฝช.ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้ากองร้อย ในการเข้าค่ายครั้งนี้มี นศท.ฝช.ได้รับป้ายแม่นปืนจำนวน 4 นาย และขอเป็นกำลังใจให้กับ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในการประเมินโครงการ ศุนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 15 ก.ย. 59
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)