625 สพม.34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)