624 ประชุมผู้ปกครองเพื่อปรับผลการเรียน 0 ร มผ มส


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรับผลการเรียน 0 ร มผ มส ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ มส เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)