กิจกรรมของโรงเรียน
417
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้มานิเทศติดตาม ในระยะที่ 1 ของโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างเข้าร่วมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัย และ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-07-07][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
416
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สวนป่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อไปถวายในวันเข้าพรรษาที่จะถึง
[2018-07-11][อ่าน 3 ]เข้าดูรายละเอียด
415
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ บูชาพระศรีสุวรรณมุนี(พระเจ้าทันใจ) ณ หน้าเสาธงใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
[2018-07-10][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
414
พิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้มีจิตศรัทธา และ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูป พระศรีสุวรรณมุนี (พระเจ้าทันใจ) ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้เริ่มพิธีเริ่ม 18.00น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
[2018-07-07][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
413
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561 เมื่้อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
[2018-07-05][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
412
กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรมวาดภาพเหมือน
กลุ่มสาระศิลปะจัดให้มีกิจกรรมวาดภาพเหมือน โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ได้ให้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนมาเป็นต้นแบบในการวาด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
[2018-07-05][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด
411
จัดติวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก สถาบัน Bewise
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดติวความรู้มุ่งสู่มหาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันติวเตอร์ Bewise เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2018-07-04][อ่าน 1 ]เข้าดูรายละเอียด
410
วาดภาพส่งกำลังใจ ให้ทีมหมูป่าอาคาเดมี่
กลุ่มสาระศิลปะ และนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมใจกันวาดรูปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งกำลังใจ ให้ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ให้ปลอดภัย และออกจากถ้ำได้โดยเร็ว
[2018-07-02][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
409
แนะนำนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนะนำนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมาสังเกตการสอน เป็นเวลา 3 สับปดาห์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
[2018-07-02][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
408
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดทำพานพิธีไหว้ครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร หมื่นสุข มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
[2018-07-02][อ่าน 4 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34