รางวัลความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับ
204
ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผลไม้ ในงานศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-08][อ่าน 45 ]เข้าดูรายละเอียด
203
ชนะเลิศแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60
นักเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล หญิง มัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 60 ณ โรงเรียนไชยปราการ เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-06][อ่าน 81 ]เข้าดูรายละเอียด
202
ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2019
นักเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562 ในวัน พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[2019-02-07][อ่าน 36 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34