กิจกรรมของโรงเรียน
706
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นศท.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยสันกู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
[2019-06-16][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
705
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ซึ่งมีคณะทำงานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ตามแนวคิด STAR STEMS ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านสร้างพลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ในสภาการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ดร.พหล สง่าเนตร เป็นประธานในพิธี
[2019-06-15][อ่าน 6 ]เข้าดูรายละเอียด
704
อบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[2019-06-01][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
703
พิธีไหว้ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-13][อ่าน 10 ]เข้าดูรายละเอียด
702
กิจกรรมทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู และซ้อมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
[2019-06-12][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
701
งานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 58 ปี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีนายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
[2019-06-08][อ่าน 11 ]เข้าดูรายละเอียด
700
เดินขบวนต้นผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้เดินขบวนต้นผ้าป่าสามัคคี เชิญชวน ประชาชนร่วมทำบุญเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
[2019-06-07][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
699
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-05][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
698
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
[2019-06-04][อ่าน 7 ]เข้าดูรายละเอียด
697
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
[2019-06-04][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด
696
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง
[2019-06-03][อ่าน 8 ]เข้าดูรายละเอียด
695
วันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลเจ้าฝาง พระนางสามผิว วันที่ 3 มิถุนายน 2562
[2019-06-03][อ่าน 5 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)