ข่าวประกาศของโรงเรียน
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
โครงสร้างชุมนุน[2019-04-05][อ่าน 161 ]
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)