847 รับมอบหน้ากากผ้าจากบริษัทไทยสปอร์ตการ์เม้นท์


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้ามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 3,500 ชิ้น จากบริษัทไทยสปอร์ตการ์เม้นท์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)