754 การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน


การอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้ Micro bit สร้างโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6-เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอางข่าง โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการอบรม
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)