732 การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Math Lab การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนห้องเพชรชัยพฤกษ์ ม.1/1 2/1 และนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)