628 กิจกรรมสอนเสริม เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ่างขาง
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)