185 ร่วมงานเปิดอาคารปิ่นนพรัตน์ ร.ร.ม่อนปิ่น


ผู้อำนวยการได้ร่วม พิธีเปิดป้ายหอประชุม เปิดบ้านวิชาการและทอดผ้าป่าสามัคคี อาคารปิ่นนพรัตน์ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-346741 โทรสาร 053346885
E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (2022)