แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชา สุขศึกษาและพละศึกษา (วอลเล่ย์บอล ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสุดาพร วงษา  กลุ่มสาระสุขศึกษาแลพพละศึกษา   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1.สนามกีฬาวอลเลย์บอลกว้าง ยาวเท่าไร
กว้าง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร
กว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร
กว้าง  6  เมตร  ยาว  12  เมตร
กว้าง  18  เมตร  ยาว  24  เมตร

2.เสาอากาศของสนามกีฬาวอลเลย์บอลมีไว้เพื่ออะไร
เพื่อความสวยงาม
แสดงแนวเขตของสนาม
ป้องกันฝ่ายตรงข้ามรุกมากไป
ป้องกันลูกวอลเล่ย์บอลถูกผู้ตัดสิน

3.กีฬาวอลเลย์บอลประกอบด้วยผู้เล่นจริงและผู้เล่นสำรองกี่คน
ผู้เล่นจริง  6 คน  ผู้เล่นสำรอง  6  คน 
ผู้เล่นจริง  6 คนผู้เล่นสำราอง  9  คน
ผู้เล่นจริง  6 คนผู้เล่นสำรอง    5  คน
ผู้เล่นจริง  5  คน  ผู้เล่นสำรอง  5  คน

4. หัวหน้าทีมใช้อะไรเป็นเครื่องหมาย
ปลอกแขนสวมที่ต้นแขน
ติดโบว์ไว้ที่ต้นแขนของเสื้อ
สวมเสื้อต่างจากเพื่อนภายในทีม
ติดแถบป้ายหัวหน้าทีมที่หน้าอกเสื้อ

5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีม
ขอเวลานอก
ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น
ขอคำอธิบายกติกาเพิ่มเติม
ควบคุมการอบอุ่นร่างกาย

6. การเสี่ยงก่อนเริ่มเล่นผู้ชนะการเสี่ยงจะได้สิทธิอย่างไร
เลือกแดนหรือส่งก่อน
เลือกสีเสื้อสำหรับแข่งขัน
เลือกแดนขอเวลานอกก่อน
เลือกอบอุ่นร่างกายก่อนทำการแข่งขัน

7. ตำแหน่งผู้เล่นขวาคือตำแหน่งใด

หมายเลข  1     
หมายเลข  2
หมายเลข  3
หมายเลข  4

8. ขณะเสิร์ฟผู้เล่นฝ่ายรับเคลื่อนได้ในช่วงเวลาใด
เมื่อผู้ตัดสินสั่ง
เมื่อผู้เสิร์ฟลูกออกจากมือ
เมื่อลูกบอลลอยเหนือตาข่าย
เมื่อลูกบอลลอยข้ามตาข่ายมาแล้ว

9.การหมุนตำแหน่งในการเสิร์ฟจะหมุนไปในทิศทางใด
ตามเข็มนาฬิกา
ทวนเข็มนาฬิกา
หมุนไปทางทิศใดก็ได้
ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนแข่ง

10. ใน  1 เกมแต่ละฝ่ายขอเวลานอกได้ไม่เกินกี่ครั้ง
1
2
3
4

11. การขอเวลานอกเป็นหน้าที่ของใคร
ผู้ฝึกสอน
หัวหน้าทีม
ตัวสำรองในทีม
ใครก็ได้ที่เล่นในทีม

12.การเปลี่ยนตัวภายในเกมสามารถทำได้มากที่สุดกี่ครั้ง
2  ครั้ง
4  ครั้ง
6  ครั้ง
8  ครั้ง

13.ขอเวลานอกแต่ละครั้งนานเท่าไร
20 วินาที
30 วินาที
40 วินาที
60 วินาที

14. จุดประสงค์หลักของการขอเวลานอกคืออะไร
เพื่อเป็นการถ่วงเวลา
เพื่อให้ผู้เล่นหายเหนื่อย
เพื่อขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้พัก
เพื่อให้ครูผู้ฝึกสอนเปลี่ยนแผนการเล่น

15.การเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งเปลี่ยนได้ไม่เกินกี่คน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน

16.ทีมที่ชนะในแต่ละเซตหมายถึงข้อใด
ทีมที่ได้  25 คะแนน ก่อน
ทีมที่ได้  16  คะแนนก่อน
ทีมที่ได้  15  คะแนนก่อน
ทีมที่ได้  8  คะแนนก่อน

17.ข้อใดหมายถึงคะแนนที่ชนะในแต่ละเซต
17-25
15-8
25-24
27-25

18.ผู้เสิร์ฟคนแรกหมายถึงตำแหน่งใด
หลังขวา
หน้าขวา
หลังซ้าย
หน้าซ้าย

19.ผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟลูกภายในกี่วินาทีหลังจากผู้ตัดสินให้สัญญาณ
5 วินาที
6 วินาที
7 วินาที
8 วินาที

20. การเสิร์ฟในข้อใดถือว่าถูกต้อง
เสิร์ฟลูกถูกเสาอากาศ
เสิร์ฟลูกถูกตาข่ายแล้วออก
เสิร์ฟลูกตกแดนฝ่ายตรงข้าม
เสิร์ฟลูกถูกตาข่ายแต่ไปตกแดนฝ่ายตรงข้าม

ผลคะแนน =