รางวัลความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับ
9
To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นางสาวอภิรยา แสนยากุล ได้รับคัดเลือกให้เป็น To Be Number 1 Idol เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่ จากการประกวดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
[2016-08-27][อ่าน 523 ]เข้าดูรายละเอียด
8
รางวัลการแข่งขันละครจีนที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนไปแข่งขันการแสดงละครจีน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
[2016-08-20][อ่าน 206 ]เข้าดูรายละเอียด
7
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมฮอลลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเฃียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
[2016-08-16][อ่าน 173 ]เข้าดูรายละเอียด
6
ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับอำเภอ
นายสมชาย จะตุ๊ นายรัฐธรรมนูญ ขัดทา และนายประพัตร ปะเว นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันระพี ปี2559 ณ ศาลจังหวัดฝาง วันที่ 5 สิงหาคม 59 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนศาลจังหวัดฝางไปแข่งขันระดับภาค
[2016-08-05][อ่าน 183 ]เข้าดูรายละเอียด
4
ได้รับรางวัล ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา
นักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการ ประกวดวาดภาพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพล้านนา ได้รับรางวัลดังนี้ 1.ดช. เอก ลุงหลู่ ได้รับรางวัลที่ 2 2.ดญ. พรรณิภา ดวงแก้ว ได้รับรางวัล ชมเชย 3. ดช.เสน่ห์ งามแสง ได้รับรางวัลชมเชย
[2016-08-04][อ่าน 188 ]เข้าดูรายละเอียด
3
STEM Thailand Festival 2016
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน STEM Thailand Festival 2016 ณ โรงเรียนยุพราช เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559
[2016-08-01][อ่าน 34 ]เข้าดูรายละเอียด
2
รับพระราชทานโล่ห์รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
นางสาวปวริศา สิทธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 1 สิงหาคม วันสตรีไทย โดยการสนับสนุนจากฝ่ายกิจการนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและดูแล ครูกมลวรรณ แสงอุทัย
[2016-08-01][อ่าน 30 ]เข้าดูรายละเอียด


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34