900 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่าย "ศิลป์-ภาษาจีนเพื่อธุระกิจ 4.0" ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์จึงเข้ามาบรรยาเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม โดยจัดอบรม วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หมายเหตุ ลิงค์เข้าดูอัลบัมกิจกรรมนี้ใน Facebook โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ใช้เพี่อการค้นหารูปกิจกรรมเท่านั้น เปิดดูได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดจาก smartphone
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 086-430-9440 Facebook : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ E-mail:fangchanu@hotmail.com Website: www.fangchanu.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (2019)